MPSC/PSI कायदे (KAYDE)

400.00

Authors Name AMIR SHAIKH
Edition First
Publishing Year 18-Apr
Pages 456
ISBN 9789387686472
Language Marathi
Buy E-Book 

(PDF Version)

E-Books on Kopykitab.com   E-Books on Wonderslate.com
 For E-Books purchased from Kopykitab.com

Download Mobile E-Reader App & Store

For E-Books purchased from Amazon 

Download Kindle App for Mobile & Computer
SKU: N2024 Categories: ,

1 Bharatiya Dand Sanhita, 1860
2 Faujdari Dand Sanhita, 1973
3 Bharatiya Sakshipurava Kayda, 1872
4 Mumbai Police Adhiniyam, 1951
5 Mahiti Adhikar Adhiniyam, 2005
6 Bhrashtachar Pratibandh Adhiniyam, 1988
7 Nagari Hakka Sanrakshan Adhiniyam, 1955
8 Anusuchit Jati ani Jamati (Atyachar Pratibandh) Adhiniyam, 1989
9 Anusuchit Jati ani Jamati (Atyachar Pratibandh) Adhiniyam, 1995
10 Anusuchit Jati ani Jamati (Atyachar Pratibandh) Adhiniyam, 2015
11 Manvi Hakka Sanrakshan Adhiniyam, 1993
12 Hunda Pratibandh Adhiniyam, 1961
13 Kautumbik Hinsachar Mahilanche Sanrakshan Adhiniyam, 2005
14 Kautumbik Hinsachar Mahilanche Sanrakshan Niyam, 2005
15 Mahiti Tantradnyan Adhiniyam, 2000 (Sudharna 2008)
16 Maharashtra Lokseva Hakka Adhiniyam, 2015

Weight 524 g
Dimensions 30 × 24 × 3 cm