जमाखर्च – पेपर – २ (JAMAKHARCH – ACCOUNTS) – PAPER 2

120.00

Authors Name KULKARNI
Edition Sixth
Publishing Year Mar-20
Pages 232
ISBN
Language Marathi
Buy E-Book 

(PDF Version)

E-Books on Kopykitab.com   E-Books on Wonderslate.com
 For E-Books purchased from Kopykitab.com

Download Mobile E-Reader App & Store

For E-Books purchased from Amazon 

Download Kindle App for Mobile & Computer
SKU: P0062 Categories: ,

1 Jamakharchachi Multattve
2 Varshik Hishebpatrake
3 Vyapari Hundi
4 Jamakharchachi Pustake
5 Ghasara
6 Shakha Khaate
7 Rakhiv Nidhi Ani Vitaranyogya Nafa
8 Maalmatta Ani Jindagiche Satyapan Ani Mulyankan
9 Sthir Maalmatteche Purna Mulyankan
10 Ekatrikaran Khaate
11 Avasayan Khaate
12 Gunotariya Vishaleshan
13 Rokhichya Pravahache Ani Nidhichya Pravahache Vishaleshan
14 Lekharkmachi Pramanke
15 Sangankiya Jamakharch Padhat
16 Parivyay
17 Vyavasthapakiya Lekhankan
18 Samajik Tadeband
– Vastunisht Prashn
– Prashnapatrika

Weight 250 g