SHALEY ANTARVASITA PART II

200.00

Authors Name SATISH U PATIL,
Edition First
Publishing Year 17-Aug
Pages 245
ISBN -
Language Marathi
Buy E-Book  (PDF Version) (Click on logo)
 For E-Books purchased from Kopykitab.com Download Mobile E-Reader App & Store For E-Books purchased from Amazon  Download Kindle App for Mobile & Computer

1 Purvatayari kaushalya va path margdarshan namuna path va etar Pratyashikanchi mahiti dene
2 Margdarshan va pratyabharnasah srav path
3 Path Nirikshan va charcha shaletil shikshakanche
4 Path Nirikshan

Weight 282 g